XƯỞNG MAY ĐỒNG PHỤC THƯƠNG TÍN

ĐẸP – ĐỘC – GIÁ RẺ

GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

 • Kỷ luật hướng vào tính chuyên nghiệp.
 • Hoàn thiện tổ chức hướng tới dịch vụ hàng đầu.
 • Năng động hướng tới tính sáng tạo tập thể.
 • Cam kết nội bộ với cộng đồng và xã hội.
 • Làm việc và hành động trung thực.
 • Trung thực tạo nên niềm tin.

NHẬN HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ VÀ MAY MẶC.

 • May áo gió, may áo khoác đồng phục.
 • May áo gió quảng cáo, áo khoác quà tặng.
 • may áo thun đồng phục
 • May áo thun quảng cáo, may áo thun sự kiện.
 • May quần áo bảo hộ công ty.
 • may quần áo quần học sinh, may đồng phục sinh viên.